თქვენი სამზარეულო იმსახურებს ვეისტერს

ვეისტერის ახალი პრომო ვიდეო, რომელშიც ძალიან მოკლედაა აღწერილი ვეისტერის ფუნქცია, სპეციფიკა და შესაძლებლობების მხოლოდ მცირე ნაწილი.